اجرای فلاشینگ – پوشش آذر-انواع سیستم های پوشش سالنی

فلاشینگ چیست؟

جهت آبندی مناسب  و به منظور جلوگیری از نیروی باد که ممکن است باعث کنده شدن ورق ها شود و در سقف های شیروانی  برای پنهان نمودن خرپای شیروانی و ایجاد نمیا یی زیبا و به طور کلی جهت پوشاندن درز انقطاع ساختمان و روی دیوارها ی سطح خارجی از جمله سر در پنجره ها برای محافظت در برابر برف و باران پوشش فلزی مناسب  می باشد.یکی از کاربرد های فلاشینگ در بخش های درز می باشد و از آن ها به عنوان در پوش نیز می توان استفاده کرد.فلاشینگ از جمله قطعات جانبی برای نصب ساندویچ پانل ها می باشد که نیازمند پروفیل های مختلف از جنس ورق ساندویچ پانل است و از انواع مختلف فلاشینگ ساندویچ پانل می توان به فلاشینگ پنجره , پشت بام ,  طرح دار و زاویه دار و ….. نام برد.فلاشینگ ها بسته به ضخامت های مورد در خواست و در طرح  و رنگ های مختلف برای گوشه ها ,  لبه ها , تیزه ها و درب و پنجره با توجه به نیاز مشتری مورد استفاده قرار می گیرد.

از انواع فلاشینگ ها میتوان به چند نمونه پر مصرف از جمله خط الراس و خط القعر و انواع کرو آن اشاره کرد.

از فلاشینگ های خط الراس در سقف های شیبدار یا شیروانی که در محل اتصال ورق ها به هم فضای خالی وجود دارد و از جمله محل های نشت آب های ناشی از بارندگی است که باید به خوبی پوشش داده شود تا از نفوذ آب جلوگیری شود, استفاده می شود. بنابراین این نوع فلاشینگ بهترین نوع پوشش بویژه بر ورق های سقف های شیبدار از قسمت خارجی سازه می باشد.

در فلاشینگ های خط القعر نیز با دارا بودن ویژگی های نام برده برای فلاشینگ های خط الراس پوشش مناسبی برای سطح جدایی دو شیب در سطح درونی سازه می باشد.

از انواع فلاشینگ های کرو برای پوشش میان درز دیوار های یک سازه با قابلیت پوشش دهندگی در خط فاصل حایل میان دو دیوار و یا به عنوان قرنیز در قسمت داخلی سازه در شعاع های مختلف استفاده می شود.