اجرای آبرو – پوشش آذر-انواع سیستم های پوشش سالنی

تعمیر آبرو
تعمیر-تعویض و ایجاد آبرو برای سالنهای صنعتی

اکثر آبرو ها بعد ازمدت ۵ الی ۱۰ سال کارایی خود را به خاطر  ته نشین شدن آب همراه با خاک موجود در هوا که موجب پوسیده شدن ورق آبرو می شود، از دست می دهند برای جلوگیری از این مشکل بازدید هر سه ماه یک بار و تمیز کردن گرد و خاک موجود داخل آن باعث عدم پوسیدگی و کارایی بهتر آبرو می شود.

آبروهای قدیمی قابل تعمیر و تعویض می باشد.
برای آبرو ورق گالوانیزه با ضخامت یک میل به بالا و اتصال محل درز ها و آبرو ها در ص.ورت امکان جوش و در غیر این صورت توسط چسب با قدرت بالا و عایق بندی مناسب پیشنهاد می گردد.

امکان ایجاد آبرو به صورت آبروبندی و آبرو حصیری برای سالنهایی که آبرو ندارد میسر می باشد.این آبراه با کوتاه کردن ورق در داخل سوله و یا به صورت نمایان در بیرون سوله با زیر سازی مناسب امکانپذیر می باشد.

شرکت پوشش گستر آذرستان آماده هرگونه خدمات در زمینه تعمیر،تعویض و احداث آبرو برای سالنهای صنعتی و سوله ها می باشد.