آبرو – پوشش آذر-انواع سیستم های پوشش سالنی

آبرو

به منظور هدایت آب در مواقع بارش برف و باران و جلوگیری از عدم جمع شدن آب  در سقف سازه ها و نشت آن به درون سازه می توان از وسیله ای فلزی پیش ساخته که از آن  به نام آبرو یا گاتر یا کانال یاد می شود , استفاده کرد.در مناطق جوی پرباران که میزان بارندگی در آن بیشتر است می توان از این مجرا برای جمع آوری آب های حاصل از نزولات برف و باران استفاده کرد.در مهندسی نوین نیز می توان این مجراها را به گونه ای در لبه ی سقف های شیروانی و یا سازه های صنعتی طراحی کرد که ازآب حاصل از آن ها برای ذخیره ی آب در مواقع لزوم و یا ایجاد فضای سبز در اطراف سازه آبیاری آب های هدایت شده  ازاین آبرو ها به منظور بهره برداری استفاده بهینه کرد.

به طور کلی برای استفاده از ورق های طرح آبرو و با توجه به اقلیم هر منطقه و ضخامت و ابعاد گوناگونی واقعی هر پروژه می توانید با تیم کارشناسان مجموعه پوشش گستر آذرستان هماهنگی های لازم را به مرحله اجرا در آورید.