بارگیری و محافظت از پانل ها – پوشش آذر-انواع سیستم های پوشش سالنی
مراحل نصب پانل ها
مهر ۳۰, ۱۳۹۸

بارگیری و محافظت از پانل ها

قبل از سفارش ابعاد و تعداد پانل ها، باید محل نصب در نظر گرفته شود تا از لحاظ تردد ماشین آلات حمل و نقل و محل قرار ازه باید گیری جرثقیل ها مشکلی پیش نیاید. جرثقیل باید متناسب با ارتفاع و و ابعاد بسته های پانل و ارتفاع سازه ی مورد نظر و همچنین محلی که پانل ها در آن جا قرار است نصب شوند باید از لحاظ فنی کنترل شوند، در غیر این صورت در هنگام نصب پانل ها به یکدیگر به درستی چفت نمی شوند.

قبل از دادن سفارشات باید اندازه گیری ها دقیق و در سر پروژه انجام گیرد.قبل از اجرا پستی و بلندی روی سازه کنترل گردد و شیب بندی مناسب بر روی سازه اعمال شود.طبق برگ سفارش از کیفیت پانل ها اعذطمینان حاصل کنید. سپس پانل ا را طبق سفارش بررسی کنید.از درست بودن سفارش و سالم بودن پانل حین دریافت اطمینان حاصل کنید.اگر طبق گفته های بالا موردی وجود داشت باید با کارخانه در میان گذاشته و هر چه سریع نسبت به حل مشکل بوجود آمده اقدام کنید.

طول پانل ها نباید از ارتفاع ماشین حمل و نقل بلندتر باشد.ولی اگر طبق سفارش مشتری ارتفاع پانل ها بیشتر از ارتفاع ماشین حمل و نقل شود دیگر کارخانه هیچ تضمینی در قبال خسارت وارده بر عهده نمی گیرد.ماشینی که پانل ها را حمل می کند باید از لحاظ اندازه و ارتفاع از هر طرف مناسب باشد.ماشین های حمل باید از هر طرف باز باشند به عبارتی دیواره و سقف نداشته باشند و سطح آن ها صاف و تخت باشد و پس از بارگیری باید درهای عقبی بسته شوند.طول پانل ها نباید از طول ماشین بارگیری بیشتر باشد و همچنین باید سطح آن تمیز و طوری باشد که  در پانل ها ساییدگی و خراشیدگی بوجود نیاید.در هنگام بارگیری نباید در هر ردیف بیشتر از ۳ بسته قرار گیرد. باید حداقل در هر ماشین حمل ۱۰ تا تسمه  و یا گیره عایق جهت نگهداری بسته ها  وجود داشته باشد.تیره های کناری ماشین حمل باید حداقل به اندازه ی ۳۰-۲۰ سانتی متر باشند تا در این صورت نتوانند به کناره ها و گوشه ها و محل اتصال پانل ها آسیب بزنند.حداقل باید دو تسمه در لاین دوم برای پانل های ۱۰ متر به بالا استفاده شود.

وسایل محافطتی به منظور جلوگیری از ساییدگی باید طبق ورق ها در جلوی بسته های پانل  و دور تا دور بسته قرار گیرد.تسمه های بسته شده و همچنین تعداد لی کتپانل ها باید از هر ۱۰۰ کیلوکتر چک شوند و عرض ماشین بارگیری باید حداقل ۴۰۰/۲ میلی متر باشد و سرعت ماشین نباید بیشتر از ۷۰ کیلومتر بر ساعت باشد.

بار اضافی نباید بدون هماهنگی با کارخانه حمل شود ،در این هنگام  در صورت آسیب وارده کارخانه هیچ تعهدی در قبال خسارت پیش آمده ،نمیدهد.

پانل های بارگیری شده باید به صورت بسته بر روس سقف و محل نصب توسط جرثقیل و یا لیفتراک و یا ماشین آلات مخصوص تخلیه شود. برای تخلیه پانل های با ارتفاع بیشتر از ۷ متر،بسته ها باید با جرثقیل ۴ دهانه استفاده شود.

بسته هایی که قرار است برای پوشش سقف استفاده شود باید با فاصله ی کافی بر روی یکدیگر قرار گیرند. جرثقیل مناسب باید انتخاب شود زیرا ابعاد و ارتفاع بسته ها با یکدیگر متفاوت است در هنگام بلند کردن با جرثقیل ،کابل های فولادی و یا از زنجیر استفاده نشود.طناب های پهن از جنس نایلون و الیاف ابریشمی باید استفاده شود.و عرض طناب ها حداقل باید ۲۰ سانتی متر باشد.ابزاری که برای محافظت از لبه های پانل استفاده می شود باید در محل اتصال طناب ها جا گیرند.

طناب های پهن از جنس نایلون و الیاف ابریشمی باید استفاده شود و عرض طناب ها باید حداقل ۲۰ سانتی متر باشد. ابزاری که برای محافظت از لبه های پانل استفاده می شود باید در محل اتصال طناب ها جای گیرند که باید ۵/۳ سانتی متر بلندتر از طول پانل ها از هر دو طرف باشد.

همچنین باید اندازه گیری ها در هر پانلی که روی هم قرار می گیرند باهم برابر باشند.

طول طناب ها هم باید به منظور جابه جایی پانل ها مناسب باشد،در غیر این صورت محل اتصال طناب ها به پانل ها حین جابه جایی در محل پروؤه آسیب خواهد دید .بسته های با طول های بیشتر از ۶ متر باید با ابزار خاص جا به جا شوند. گیره ی لازم که برای حمل پانل ها استفاده می شود باید نصف اندازه ی کوتاه ترین پانل باشد.

اگر قرار باشد که بسته های پانل بذای مدتی بدون استفاده از آن ها در محلی نگهداری شود باید به دور از هوای مرطوب و در معرض آب قرار نگیرد.پانل ها باید بر روی محل هایی با شیب های کمتر برای مثال ۲ یا ۳ درصد قرار گیرد تا در اثر بخار آب به پانل ها آسیب نرسد.

پانل ها در حین نگهداری و نصب باید به دور از هر نوع مواد شیمیایی از قبیل الکل و خاک و اسید و ….که ممکن است پوسیدگی و زنگ زدگی در آن ها ایجاد کند،باشند.